در حال دریافت...

- 20 ساعت پیش

كیا سراتو 2000 مدل 2016
84,000,000 تومان

- دیروز

كیا پیكانتو مدل 2014
64,000,000 تومان

- 6 روز پیش

كیا سراتو 2000 (مونتاژ) مدل 1395
84,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

كیا اسپورتیج
145,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

كیا موهاوی V6
165,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

كیا ریو (مونتاژ)
26,200,000 تومان

- 3 هفته پیش

كیا ریو (مونتاژ) مدل 1387
22,000,000 تومان

- 4 هفته پیش

كیا ریو (مونتاژ)
26,200,000 تومان

- 4 هفته پیش

كیا اپتیما
199,000,000 تومان

- 7 هفته پیش (فروش فوری)

كیا ریو (مونتاژ)
20,000,000 تومان

- 7 هفته پیش

كیا ریو (مونتاژ) مدل 1386
18,000,000 تومان

- 1396/01/27

كیا ریو (مونتاژ)
31,000,000 تومان

- 1396/01/27

كیا ریو (مونتاژ) مدل 1390
31,000,000 تومان

- 1395/12/02 (فروش فوری)

كیا اپتیما مدل 2015
136,000,000 تومان

- 1395/10/28

كیا سراتو 2000 (مونتاژ)
85,500,000 تومان

- 1395/05/13

كیا ریو (مونتاژ) مدل 1385
19,000,000 تومان

- 1395/05/05

كیا ریو (مونتاژ)
28,500,000 تومان